Kategoriarkiv: Kallelser

Kallelse till Årsmöte 2024

Hej alla medlemmar i Sundholmens fibeförening.
Nu är det dags för vårt årliga årsmöte.

Alla hälsas hjärtligt välkomna.

Plats: Äspereds klubbstuga
Tid: 19.00
Datum: onsdag 29 maj 2024

Länk till dagordning:
https://usercontent.one/wp/www.sundholmensfiber.se/wp-content/uploads/2024/05/Dagordning-arsmote-2024.docx

Anmälan till ordforande@sundholmensfiber.se

Anmälan senast söndag 26 maj 2024

Föreningen bjuder på kaffe och Gofika

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Sundholmens fiberförening

Kallelse till årsmöte för Sundholmens fiberförening 2023

Hej alla medlemmar i Sundholmens fiberförening.
Nu är det dags för vårt årliga årsmöte.
Alla hälsas hjärtligt välkomna till

Plats: Äspereds Klubbstuga
Tid: 19.00
Datum: onsdag 31 maj 2023

Stadgeenliga ärenden
Dagordning:

Föreningen bjuder på kaffe och Go-fika

Anmälan till ordforande@sundholmensfiber.se
Anmälan senast söndag 28/5

Hälsningar
Styrelsen
Sundholmens fiberförening ekonomisk förening

Kallelse årsmöte Sundholmens fiberförening 2021

Hej medlemmar i Sundholmens fiberförening
Under rådande omständigheter med Coronapandemin fortsatt närvarande kommer vi även i år att genomföra årsmötet i fiberföreningen via videokonferens. Detta blir onsdagen den 16/6 kl 19.00. För att det ska bli så hanterbart som möjligt önskar vi att ni anmäler i er i förväg. Detta gör ni på nedanstående länk. klicka här här för att anmäla dig.

Handlingar inför mötet kommer att mailas ut till alla som anmält sig.
Vi behöver ha er anmälan senast 10/6.
Mail med länk och instruktion om hur ni ansluter till mötet kommer att skickas ut några dagar innan mötet till de som anmält sig.
Bifogat denna kallelse finns dagordning för mötet.

Dagordning klicka här!

Hälsningar
Styrelsen
Sundholmens fiberförening ekonomisk förening

Årsmöte Sundholmens fiberförening 2020

Hej medlemmar i Sundholmens fiberförening
Under rådande omständigheter med Coronapandemin kommer vi att genomföra årsmötet i fiberföreningen via videokonferens onsdagen den 24/6 kl 19.00. För att detta ska bli så hanterbart som möjligt önskar vi att ni anmäler i er i förväg. Detta gör ni på nedanstående länk.
länk klicka här

Handlingar inför mötet kommer att mailas ut till alla som anmält sig.
Vi behöver ha er anmälan senast 17/6.
Mail med länk och instruktion om hur ni ansluter till mötet kommer att skickas ut några dagar innan mötet till de som anmält sig.
Bifogat denna kallelse finns dagordning för mötet.
länk klicka här

Hälsningar
Styrelsen
Sundholmens fiberförening ekonomisk förening

Årsmöte 2017-05-10 Kl 19.00

Kallelse till årsmöte för Sundholmens fiberförening

den 2017-05-10. Kl 19.00

Plats:  Äspereds Församlingsgård.

Utöver sedvanliga årsmötesfrågor kommer stadgeärenden att behandlas

Se bifogade dokument

  • Förslag dagordning Sundholmens Fiberförening årsmöte 2017-05-10

Förslag dagordning Sundholmens Fiberförening årsmöte 2017-05-10

  • Sundholmens fiberförening styrelseförslag till stadgeändringar vid årsmöte 2017-05-10

Sundholmens fiberförening styrelseförslag till stadgeändringar vid årsmöte 2017-05-10

Med vänlig hälsning!

// Styrelsen

Dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisning inför årsmöte den 2016-04-13. Kl 19.00

Som medlem i föreningen kallas Du härmed till ordinarie årsmöte den 2016-04-13. Kl 19.00

Plats: Äspereds Församlingsgård.

Dagordning för ordinarie föreningsstämma vid Sundholmens fiberförening ek för 201504-13

160411 Verksamhetsberättelse för 2015

årsredovisning 2015

Valberedningens förslag 2016

Styrelsens förslag till förändringar av stadgar att behandla på årsmötet 2016 04 13

Kallelse till årsmöte Sundholmens Fiberförening ek för.

Som medlem i föreningen kallas Du härmed till ordinarie årsmöte den 2016-04-13. Kl 19.00

Plats:  Äspereds Församlingsgård.

Utöver sedvanliga årsmötesfrågor kommer två stadgeärenden att behandlas.

Ett ärende angående maxkostnad för etapp 2 som godkändes vid förra årsmötet men skall godkännas en andra gång, dessutom kommer ett ärende angående markägarersättning åter upp som bordlades vid förra mötet.

Motioner som man vill skall behandlas vid mötet skall vara styrelsen tillhanda senas 4 veckor före årsmötet.

Dagordning och övriga handlingar kommer att tillsändas via e-mail till alla medlemmar före årsmötet.

De kommer dessutom att finnas tillgängliga på föreningens hemsida.

Sundholmen 2016-02-22

Styrelsen