Kallelse till årsmöte för Sundholmens fiberförening 2023

Hej alla medlemmar i Sundholmens fiberförening.
Nu är det dags för vårt årliga årsmöte.
Alla hälsas hjärtligt välkomna till

Plats: Äspereds Klubbstuga
Tid: 19.00
Datum: onsdag 31 maj 2023

Stadgeenliga ärenden
Dagordning:

Föreningen bjuder på kaffe och Go-fika

Anmälan till ordforande@sundholmensfiber.se
Anmälan senast söndag 28/5

Hälsningar
Styrelsen
Sundholmens fiberförening ekonomisk förening