loggor

Sundholmens fiberförening består av totalt ca 200 anslutna hushåll till fibernätet. Största delen av nätet är beläget väster om sjön Tolken. Via en sjökabel finns även ca 40 hushåll anslutna vid sydöstra delen av Tolken. Upprinnelsen till föreningen var att Vattenfall skulle gräva ned elledningar i området och genom samförläggning med el och fiber fick föreningen sin start. Fibernätet har finansierats via medlemsinsatser och med stöd från EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling.