Kategoriarkiv: Nyheter

Årsmöte Sundholmens fiberförening 2020

Hej medlemmar i Sundholmens fiberförening
Under rådande omständigheter med Coronapandemin kommer vi att genomföra årsmötet i fiberföreningen via videokonferens onsdagen den 24/6 kl 19.00. För att detta ska bli så hanterbart som möjligt önskar vi att ni anmäler i er i förväg. Detta gör ni på nedanstående länk.
länk klicka här

Handlingar inför mötet kommer att mailas ut till alla som anmält sig.
Vi behöver ha er anmälan senast 17/6.
Mail med länk och instruktion om hur ni ansluter till mötet kommer att skickas ut några dagar innan mötet till de som anmält sig.
Bifogat denna kallelse finns dagordning för mötet.
länk klicka här

Hälsningar
Styrelsen
Sundholmens fiberförening ekonomisk förening

Årsmöte 2017-05-10 Kl 19.00

Kallelse till årsmöte för Sundholmens fiberförening

den 2017-05-10. Kl 19.00

Plats:  Äspereds Församlingsgård.

Utöver sedvanliga årsmötesfrågor kommer stadgeärenden att behandlas

Se bifogade dokument

  • Förslag dagordning Sundholmens Fiberförening årsmöte 2017-05-10

Förslag dagordning Sundholmens Fiberförening årsmöte 2017-05-10

  • Sundholmens fiberförening styrelseförslag till stadgeändringar vid årsmöte 2017-05-10

Sundholmens fiberförening styrelseförslag till stadgeändringar vid årsmöte 2017-05-10

Med vänlig hälsning!

// Styrelsen

Dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisning inför årsmöte den 2016-04-13. Kl 19.00

Som medlem i föreningen kallas Du härmed till ordinarie årsmöte den 2016-04-13. Kl 19.00

Plats: Äspereds Församlingsgård.

Dagordning för ordinarie föreningsstämma vid Sundholmens fiberförening ek för 201504-13

160411 Verksamhetsberättelse för 2015

årsredovisning 2015

Valberedningens förslag 2016

Styrelsens förslag till förändringar av stadgar att behandla på årsmötet 2016 04 13

Kallelse till årsmöte Sundholmens Fiberförening ek för.

Som medlem i föreningen kallas Du härmed till ordinarie årsmöte den 2016-04-13. Kl 19.00

Plats:  Äspereds Församlingsgård.

Utöver sedvanliga årsmötesfrågor kommer två stadgeärenden att behandlas.

Ett ärende angående maxkostnad för etapp 2 som godkändes vid förra årsmötet men skall godkännas en andra gång, dessutom kommer ett ärende angående markägarersättning åter upp som bordlades vid förra mötet.

Motioner som man vill skall behandlas vid mötet skall vara styrelsen tillhanda senas 4 veckor före årsmötet.

Dagordning och övriga handlingar kommer att tillsändas via e-mail till alla medlemmar före årsmötet.

De kommer dessutom att finnas tillgängliga på föreningens hemsida.

Sundholmen 2016-02-22

Styrelsen

Sammanfattning av extra årsmöte

Sammanfattning av extra årsmöte i Sundholmens Fiberförening ek för den 25/11 2015 på Sundholmens kursgård.
Jan Jansson hälsade välkommen och förklarade det extra årsmötet för öppnat. Därefter avhandlades de formella punkterna som val av presidium för mötet, godkänna kallelse och dagordning mm.

 

Efter att de obligatoriska punkterna var avklarade kom vi till huvudpunkten för mötet att välja en suppleant till styrelsen. Ulf Benker från Sjöbredared valdes till suppleant fram till kommande ordinarie årsmöte 2016.

 
Jan Jansson presenterade nuläget i föreningen. I nuläget är vi 207 medlemmar som är upptända. Dock har långt ifrån alla skaffat bredbandsabonnemang. Jan uppmanar alla att skaffa abonnemang för att föreningen skall få tillbaka pengar från kommunikationsoperatören. I nuläget får vi tillbaka 50 kr per månad och medlem som skaffat bredbandsabonnemang. Varje medlem som har helårsabonnemang på bredband via vår fiber generar alltså tillbaka 600 kr per år till föreningen vilket är en mycket betydelsefull intäktskälla. Gå in på www.qmarket.se för att se vilket utbud som finns att välja på. Det går även bra att kontakta respektive företag för att se vad de kan erbjuda för alternativ till din adress.

 
Vi har i nuläget investerat nästan 5 miljoner kronor. De inbetalda insatserna är i nuläget drygt 3 miljoner kronor. Bidrag för etapp 1 är utbetalt med ca 1 miljon och sökt bidrag för etapp 2 är ca 1 miljon. Beslut om bidrag för etapp 2 kommer som tidigast i slutet av februari 2016.

Föreningen har i dagarna skickat ut en faktura på 300 kr + moms för att täcka löpande kostnader. Kostnader som uppstår framöver är kostnad för bokföring och bokslut. Kostnad för serviceabonnemang med tex utsättning, felsökning och reparation. Det är mycket viktigt att föreningen har momsintäkter för att inte riskera behöva betala in de stora momsavdrag vi gjort i samband med byggandet av nätet. Med det banklån vi har tagit i dagarna så har vi god likviditet. Största enskilda kostnaden vi har framöver är för lantmäteriförrättningen.

 
Uppmaning till alla att gå in på vår hemsida www.sundholmensfiber.se och lägga in sin e-postadress för att få meddelande om planerade driftsstopp. När du är på förstasidan klickar du på fliken driftinformation. Under rubriken prenumerera på bloggen via e-post längst ned till höger på sidan skriver du in din e-postadress och klickar på prenumerera. Du får då en e-post när det kommer ny info.

 
Jan tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

 
Sammanfattat av Karl-Johan Lennartson sekreterare för mötet.