Kallelse årsmöte Sundholmens fiberförening 2022

Hej medlemmar i Sundholmens fiberförening

Plats: Församlingsgården Äspered
Tid: 19.00
Datum: 18 maj 2022

Dagordning klicka här!

Hälsningar
Styrelsen
Sundholmens fiberförening ekonomisk förening