Kontakta oss

Styrelsen

Roll Vem Tel. E-Mail
Ordf. Folke Svensson 0704 93 41 71 ordforande@sundholmensfiber.se
Vise Ordf, Magnus Persson 0705 31 99 50 viceordf@sundholmensfiber.se
Ledamot Kassör Åsa Follin 070 6022950 kassor@sundholmensfiber.se
Ledamot Sekr. Karl-johan Lennartsson 0708 29 04 86 sekreterare@sundholmensfiber.se
Ledamot tekn.ansv. Erik Öhlund 0703 65 56 32 teknik@sundholmensfiber.se
Ledamot Ulf Benker 033 10 67 87 ledamot@sundholmensfiber.se
       
Suppl. Mattias Johansson 0705-10 99 32 suppleant1@sundholmensfiber.se
Suppl. Lena Andersson 0731 517 916 lenauddgren@hotmail.com
       
       
Valberedning 
sammankallande
Josef Björling 070 6844319 josefbjorling@gmail.com
Valberedning Fredrik Larsson 033-27 52 24 frelapm@gmail.com