Kallelse årsmöte Sundholmens fiberförening 2021

Hej medlemmar i Sundholmens fiberförening
Under rådande omständigheter med Coronapandemin fortsatt närvarande kommer vi även i år att genomföra årsmötet i fiberföreningen via videokonferens. Detta blir onsdagen den 16/6 kl 19.00. För att det ska bli så hanterbart som möjligt önskar vi att ni anmäler i er i förväg. Detta gör ni på nedanstående länk. klicka här här för att anmäla dig.

Handlingar inför mötet kommer att mailas ut till alla som anmält sig.
Vi behöver ha er anmälan senast 10/6.
Mail med länk och instruktion om hur ni ansluter till mötet kommer att skickas ut några dagar innan mötet till de som anmält sig.
Bifogat denna kallelse finns dagordning för mötet.

Dagordning klicka här!

Hälsningar
Styrelsen
Sundholmens fiberförening ekonomisk förening