Årsmöte 2017-05-10 Kl 19.00

Kallelse till årsmöte för Sundholmens fiberförening

den 2017-05-10. Kl 19.00

Plats:  Äspereds Församlingsgård.

Utöver sedvanliga årsmötesfrågor kommer stadgeärenden att behandlas

Se bifogade dokument

  • Förslag dagordning Sundholmens Fiberförening årsmöte 2017-05-10

Förslag dagordning Sundholmens Fiberförening årsmöte 2017-05-10

  • Sundholmens fiberförening styrelseförslag till stadgeändringar vid årsmöte 2017-05-10

Sundholmens fiberförening styrelseförslag till stadgeändringar vid årsmöte 2017-05-10

Med vänlig hälsning!

// Styrelsen