2017-05-03 Planerat driftunderhåll 8-17

DriftlogId: DL0000000006378

Typ: PDU

Påverkade kunder: 168

Starttid: 2017-05-03 08:00:00

Beräknad klartid: 2017-05-03 17:00:00

Klartid:

Logg:
2017-04-12 12:43:58  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Onsdagen den 3/5 kommer ett planerat arbete att ske i samband med att Zitius utför nätjusteringar.
Detta görs för att öka kapaciteten i nätet och på så sätt vara förberedd på den ökade mängden av datatrafik som förväntas i framtiden.

Kunder kan under tiden för arbetet uppleva intermittenta accessproblem på samtliga tjänster.

Berörda stationer:
Nod/Station
Äspered-Sundholmen