2017-05-02 22:00 Avbrott

Vi kommer att genomföra ett förbättringsarbete i systemet COS klockan 22:00 ikväll.

Arbetet innebär ett kortare avbrott i systemet.

 

Sanna Åström
NOC