2017-05-03 PDU klarmarkerad

DriftlogId: DL0000000006378

Typ: PDU

Påverkade kunder: 168

Starttid: 2017-05-03 08:00:00

Beräknad klartid: 2017-05-03 17:00:00

Klartid: 2017-05-03 14:30:00

Logg: 
2017-05-03 14:57:55  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Arbetet är nu avklarat och har gått bra. Ärendet klarskrivs. 

2017-04-12 12:43:58  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Onsdagen den 3/5 kommer ett planerat arbete att ske i samband med att Zitius utför nätjusteringar.
Detta görs för att öka kapaciteten i nätet och på så sätt vara förberedd på den ökade mängden av datatrafik som förväntas i framtiden. 

Kunder kan under tiden för arbetet uppleva intermittenta accessproblem på samtliga tjänster.


Berörda stationer:
Nod/Station
Äspered-Sundholmen