Kallelse till extra årsmöte i Sundholmens Fiberförening Ek för

Du kallas härmed till extra årsmöte den 25 november 2015 kl 19.00 i Sundholmens kursgård.

Ärenden som skall behandlas är:

Kompletteringsval av suppleant till styrelsen 1 st.
Information om aktuell situation för anläggningen.

Äspered 2015-11-13
Styrelsen för Sundholmens Fiberförening ek för