Sammanfattning av extra årsmöte

Sammanfattning av extra årsmöte i Sundholmens Fiberförening ek för den 25/11 2015 på Sundholmens kursgård.
Jan Jansson hälsade välkommen och förklarade det extra årsmötet för öppnat. Därefter avhandlades de formella punkterna som val av presidium för mötet, godkänna kallelse och dagordning mm.

 

Efter att de obligatoriska punkterna var avklarade kom vi till huvudpunkten för mötet att välja en suppleant till styrelsen. Ulf Benker från Sjöbredared valdes till suppleant fram till kommande ordinarie årsmöte 2016.

 
Jan Jansson presenterade nuläget i föreningen. I nuläget är vi 207 medlemmar som är upptända. Dock har långt ifrån alla skaffat bredbandsabonnemang. Jan uppmanar alla att skaffa abonnemang för att föreningen skall få tillbaka pengar från kommunikationsoperatören. I nuläget får vi tillbaka 50 kr per månad och medlem som skaffat bredbandsabonnemang. Varje medlem som har helårsabonnemang på bredband via vår fiber generar alltså tillbaka 600 kr per år till föreningen vilket är en mycket betydelsefull intäktskälla. Gå in på www.qmarket.se för att se vilket utbud som finns att välja på. Det går även bra att kontakta respektive företag för att se vad de kan erbjuda för alternativ till din adress.

 
Vi har i nuläget investerat nästan 5 miljoner kronor. De inbetalda insatserna är i nuläget drygt 3 miljoner kronor. Bidrag för etapp 1 är utbetalt med ca 1 miljon och sökt bidrag för etapp 2 är ca 1 miljon. Beslut om bidrag för etapp 2 kommer som tidigast i slutet av februari 2016.

Föreningen har i dagarna skickat ut en faktura på 300 kr + moms för att täcka löpande kostnader. Kostnader som uppstår framöver är kostnad för bokföring och bokslut. Kostnad för serviceabonnemang med tex utsättning, felsökning och reparation. Det är mycket viktigt att föreningen har momsintäkter för att inte riskera behöva betala in de stora momsavdrag vi gjort i samband med byggandet av nätet. Med det banklån vi har tagit i dagarna så har vi god likviditet. Största enskilda kostnaden vi har framöver är för lantmäteriförrättningen.

 
Uppmaning till alla att gå in på vår hemsida www.sundholmensfiber.se och lägga in sin e-postadress för att få meddelande om planerade driftsstopp. När du är på förstasidan klickar du på fliken driftinformation. Under rubriken prenumerera på bloggen via e-post längst ned till höger på sidan skriver du in din e-postadress och klickar på prenumerera. Du får då en e-post när det kommer ny info.

 
Jan tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

 
Sammanfattat av Karl-Johan Lennartson sekreterare för mötet.