Författararkiv: admin

Uppdaterad instruktion + val patchkabel

Nu är vi i full fart med att installera överlämningsdosorna på era ytterväggar. Om ni har synpunkt på var den skall sitta så skall ni göra en tydlig markering där ni vill ha den annars så blir det som montören tycker. För instruktioner klicka här.

Vi behöver snarast ha in er beställning av patchkabeln som skall gå mellan dosan, in genom väggen och fram till mediakonverteraren. Ange era uppgifter genom att klicka här.

Ytterligare inbetalning

Efter att vi nu fått slutfakturorna från grävningen står det klart att vi kommer att få högre materialkostnader än vi räknat med men nätet blir betydligt robustare än vad vi ursprungligen räknat med.

Vi kommer att behöva få in c:a 4000 kr ytterligare från alla medlemmar, 2000 kr behöver vi ha in före sista augusti och resterande 2000 räknar vi med att begära in i slutet av 2014

Kallelse till Årsmöte i Sundholmens Fiberförening 28 april

Kallelse till Årsmöte i Sundholmens Fiberförening

Tid: Måndagen den 28 april kl:19:00
Plats: Församlingsgården i Äspered

Utöver stadgeenliga årsmötespunkter så som val av styrelse, ekonomisk redovisning mm så kommer vi att redovisa upphandlingen av kommunikationsoperatör.
Vi kommer även att redogöra för föreningens utvidgning till att även innefatta Lerbäck, Nabben och Intakan.
Motioner skall inlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet för att kunna behandlas på det samma.

Instruktion eget arbete

  • Kanalisationen skall förläggas på ett min djup av 40cm och skyddas mot vassa stenar/grus
  • Undvik kraftiga böjar på kanalisationen, minsta böjradie 0,5m. Max 4st 0,5m böjar 0,5m.
  • Vid grundare förläggning skall kanalisationen skyddas med yttre skydd.
  • Dra upp kanalisationen mot vägg
  • Det är viktigt att kanalisationen på egna tomten når ut till huvudkanalisationen. Konsultera med områdesansvarig innan ni själv gräver.

skiss_indragning2

Anbud och grävning

Utvärdering av inkomna anbud pågår och beräknas vara klart under oktober.

Först till våren när tjälen gått ur marken kommer grävarbeten i föreningens egen regi påbörjas. Samförläggningen med Vattenfall har precis börjat och de som bor inom samförläggningsområdet kommer få sin slang redan i år. Önskas hjälp med grävning på egen tomt,(bekostas av fastighetsägaren) så har förening 3st lokala grävare som kan hjälpa till med detta.

Sundbergs Mark & Maskin
Jocke Sundberg, 0706-411 505,
info@sundbergsmarkmaskin.com

Luddes Mekaniska & Entreprenad,
Ludvid Hedberg, 0705-27 28 09,
luddes.mekaniska@telia.com

Sjöbredareds Gård
Erik Öhlund
Mobil: 0703655632