Upphandling kommunikation och tjänsteoperatör

Upphandling av kommunikation och tjänsteoperatör är utlagd på Visma.
Sista datum för att lämna anbud är 2014-03-15.
Beslut om leverantörsval är planerat att ske senast 2014-05-06.

Underlag för upphandling finns här.