Anbud och grävning

Utvärdering av inkomna anbud pågår och beräknas vara klart under oktober.

Först till våren när tjälen gått ur marken kommer grävarbeten i föreningens egen regi påbörjas. Samförläggningen med Vattenfall har precis börjat och de som bor inom samförläggningsområdet kommer få sin slang redan i år. Önskas hjälp med grävning på egen tomt,(bekostas av fastighetsägaren) så har förening 3st lokala grävare som kan hjälpa till med detta.

Sundbergs Mark & Maskin
Jocke Sundberg, 0706-411 505,
info@sundbergsmarkmaskin.com

Luddes Mekaniska & Entreprenad,
Ludvid Hedberg, 0705-27 28 09,
luddes.mekaniska@telia.com

Sjöbredareds Gård
Erik Öhlund
Mobil: 0703655632