Kallelse till Årsmöte i Sundholmens Fiberförening 28 april

Kallelse till Årsmöte i Sundholmens Fiberförening

Tid: Måndagen den 28 april kl:19:00
Plats: Församlingsgården i Äspered

Utöver stadgeenliga årsmötespunkter så som val av styrelse, ekonomisk redovisning mm så kommer vi att redovisa upphandlingen av kommunikationsoperatör.
Vi kommer även att redogöra för föreningens utvidgning till att även innefatta Lerbäck, Nabben och Intakan.
Motioner skall inlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet för att kunna behandlas på det samma.