Ytterligare inbetalning

Efter att vi nu fått slutfakturorna från grävningen står det klart att vi kommer att få högre materialkostnader än vi räknat med men nätet blir betydligt robustare än vad vi ursprungligen räknat med.

Vi kommer att behöva få in c:a 4000 kr ytterligare från alla medlemmar, 2000 kr behöver vi ha in före sista augusti och resterande 2000 räknar vi med att begära in i slutet av 2014