Instruktion eget arbete

  • Kanalisationen skall förläggas på ett min djup av 40cm och skyddas mot vassa stenar/grus
  • Undvik kraftiga böjar på kanalisationen, minsta böjradie 0,5m. Max 4st 0,5m böjar 0,5m.
  • Vid grundare förläggning skall kanalisationen skyddas med yttre skydd.
  • Dra upp kanalisationen mot vägg
  • Det är viktigt att kanalisationen på egna tomten når ut till huvudkanalisationen. Konsultera med områdesansvarig innan ni själv gräver.

skiss_indragning2