Kategoriarkiv: Driftinformation

2018-03-13 Nätstörning

DriftlogId: DL0000000007720
Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 181
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-03-13 00:00:00
Beräknad klartid: 2018-03-13 15:30:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-03-13 15:47 / Info till kund / Zitius NOC
Efter att ha skannat nätet, ärendeflödet och de rapporter vi fått in så har vi beslutat oss för att klarskriva denna driftstörning. Kvarstående fel reds ut och tas emot separat framöver.

2018-03-13 14:34 / Info till kund / Zitius NOC
Vi går fortfarande igenom nätet för att säkra funktion överallt. Vi skulle önska att ni återkopplar till oss så snart som möjligt vid eventuella fortsatta problem.

2018-03-13 12:56 / Info till kund / Zitius NOC
Trafiken rullar på. Vi kommer avvakta med den slutgiltiga klarskrivningen tills att vi verifierat full funktion i nätet.

2018-03-13 11:44 / Info till kund / Zitius NOC
Trafiken börjar komma igång, inklusive IPTV. Vi avvaktar med klarskrivning för att säkerställa all funktion i nätet.

2018-03-13 10:23 / Info till kund / Zitius NOC
Vi felsöker fortfarande problemet på plats.

2018-03-13 09:09 / Info till kund / Zitius NOC
Felsökning pågår fortfarande, vi återkommer så fort vi har mer information.

2018-03-13 08:16 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har en omfattande störning i vårat corenät. Felsökning har pågått under natten men man har ännu inte lyckats avhjälpa felet. Detta påverkar samtliga tjänster som passerar via Stockholm. Vi gör vårat bästa för att avhjälpa felet så fort som möjligt och beklagar de problem som detta medför. Vi återkommer så fort vi har ytterligare information tillgänglig.

2018-03-13 07:00 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har inte kunnat avhjälpa felet med felsökningen under natten och drabbningen har blivit större, Vi jobbar för att få igång detta så snabbt som möjligt.

2018-03-13 04:09 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har problem med en del av våran core utrustning i Stockholm. Felsökning pågår med tekniker på plats.

2018-02-05 Avbrott

DriftlogId: DL0000000007600
Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 181
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-02-05 20:05:00
Beräknad klartid: 2018-02-05 23:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-02-06 15:09 / Info till kund / Zitius NOC
Vi väljer att avsluta denna drift då all utrustning är uppe och fungerar. Felsökning fortsätter självklart att reda ut grundorsaken till problemet.

2018-02-06 09:17 / Info till kund / Zitius NOC
Problemet är löst. Vidare felsökning fortsätter. I värsta fall så kan felsökningen orsaka kapacitetsproblem men det jobbar vi med att förhindra.

2018-02-06 08:57 / Info till kund / Zitius NOC
Problemet är aktivt på nytt, felsökning pågår

2018-02-06 07:28 / Info till kund / Zitius NOC
Funktion på samtliga tjänster och områden har sett bra ut sen 01:50. Vi avvaktar klarskrivning.

2018-02-05 23:29 / Info till kund / Zitius NOC

Felsökning pågår fortfarande. Samtliga TV-tjänster är igång men vi har fortfarande problem som drabbar primärt Stockholm. Betydligt mindre kunder drabbade nu än tidigare.

2018-02-05 22:48 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har lyckats minska felområdet. Felsökning pågår fortfarande.

2018-02-05 22:38 / Info till kund / Zitius NOC
Hantering av driftärendet fortlöper.
Vi uppdaterar er löpande när vi har ny information.

2018-02-05 20:38 / Info till kund / Zitius NOC
Alla tjänster och leverantörer är inte drabbade i alla områden. Lokala överlämningarna ser bra ut.

2018-02-05 20:26 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har för tillfället problem med en del av våran centrala utrustning i Stockholm vilket påverkar även andra områden som Zitius levererar till. Felsökning pågår.

2018-01-09 Avbrott

DriftlogId: DL0000000007495

Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 181
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-01-09 10:15:00
Beräknad klartid: 2018-01-09 17:00:00
Klartid: 

Meddelanden från Zitius: 

2018-01-09 16:16  / Info till kund  /  Zitius NOC
Den här driftstörningen är inte kundstörande utan drabbar endast våran management mot utrustningen. Felsökningen kommer fortgå internt. 

2018-01-09 15:50  / Info till kund  /  Zitius NOC
Driftärendet är fortfarande öppet. 
Vi återkommer så snart ny information finns tillgänglig.

2018-01-09 13:51  / Info till kund  /  Zitius NOC
Hantering av driftärendet fortlöper. 
Vi uppdaterar er löpande när vi har ny status


2018-01-09 11:52  / Info till kund  /  Zitius NOC
Är strömavbrott i Borås, påverkar även Sundholmen

2017-11-24 Akut underhåll

DriftlogId: DL0000000007340

Typ: PDU
Påverkade kunder: 179
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2017-11-24 01:00:00
Beräknad klartid: 2017-11-24 03:00:00
Klartid: 2017-11-24 07:15:00

Meddelanden från Zitius: 
2017-11-24 09:42  / Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet är slutfört. Klartiden drog ut på tiden p g a komplikationer med transmissionen Vi klarskriver.

Meddelanden från Zitius: 
2017-11-23 09:27  / Info till kund  /  Zitius NOC
Akut planerat arbete på central utrustning i södra Sverige Orsak: Hårdvarubyte för att säkra kapaciteten i nätet Kunder kan under tiden för arbetet uppleva kortare avbrott på en eller flera av sina tjänster. 

2017-11-30 underhåll Boxer kunder

DriftlogId: DL0000000007301

Typ: PDU
Påverkade kunder: 12
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2017-11-30 08:00:00
Beräknad klartid: 2017-11-30 10:00:00
Klartid: 

Meddelanden från Zitius: 
2017-12-01 09:40  / Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet är utfört utan komplikationer.

 
2017-11-17 10:05  / Info till kund  /  Zitius NOC
Planerat nätarbete tillsammans med tjänsteleverantör. Drabbning: Boxer-kunder

2017-10-24 Avbrott

DriftlogId: DL0000000007173

Typ: Avbrott

Påverkade kunder: 178

Starttid: 2017-10-24 16:11:00

Beräknad klartid: 2017-10-24 20:00:00

Klartid: 

Logg: 

 2017-10-24 18:40:44  /  Info till kund  /  Zitius NOC 

Vi har nu bytt ut den trasiga hårdvaran och har åter funktion på samtliga tjänster.

  
2017-10-24 17:46:27  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Vi har problem med central hårdvara i Göteborg, vilket orsakar problem i Göteborg, Uddevalla och Karlstad med omnejd. 

Tjänsteleverantörer som ej har lokal överlämning i Göteborg kan fortfarande ha funktion på sina tjänster i drabbningsområdet.

Tekniker är på väg mot nod för vidare felsökning. 

Berörda stationer:
Nod/Station
Äspered-Sundholmen

2017-10-18 Planerat arbete

DriftlogId: DL0000000007114Typ: PDU

Starttid: 2017-10-18 00:01:01

Beräknad klartid: 2017-10-18 06:00:00

Klartid: 2017-10-18 02:32:00

Logg: 
2017-10-18 02:43:36  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet slutfört utan komplikationer. vi klarskriver därmed detta.

2017-10-13 14:47:24 / Info till kund / Zitius NOC

Planerat arbete i Göteborg med omnejd.

Orsak till arbetet: Hårdvaruuppgradering för att ytterligare säkra och höja kvaliteten i näten.

Kundpåverkan: Avbrott på samtliga kunders tjänster.

Reservdag 2017-10-19 00:01-06:00

Berörda stationer:

Nod/Station

Äspered-Sundholmen

2017-10-11 Planerat driftunderhåll

     DriftlogId: DL0000000007092

Typ: PDU

Påverkade kunder: 176

Starttid: 2017-10-11 00:00:00

Beräknad klartid: 2017-10-11 04:00:00

Klartid: 

Logg: 
2017-10-10 16:54:53  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Underleverantör behöver genomgöra ett akut kabelarbete som kan innebära avbrott på tjänster samtliga tjänster för kunder. 
Det finns en möjlighet att det inte blir avbrott men förbindelserna ligger i riskzonen och därför väljer vi att flagga för det.

Startar: 2017-Okt-11 00:00 (Svensk tid)
Slutar: 2017-Okt-11 04:00 (Svensk tid) 

Berörda stationer:
Nod/Station
Äspered-Sundholmen

DriftlogId: DL0000000007015

Typ: PDU

Påverkade kunder: 19

Starttid: 2017-10-12 00:01:00

Beräknad klartid: 2017-10-12 06:00:00

Klartid: 

Logg: 

   2017-10-12 09:05:04  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Tyvärr har inte hårdvara anlänt i tid och arbetet uteblev även under reservnatten.

Vi klarskriver därmed detta och ber om att få återkomma med ett nytt driftunderhållsfönster. 


2017-10-10 15:37:25  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Nattens arbete är inställt pga leveransproblem av hårdvaran.

Arbetet skjuts därför upp till den inplanerade reserverdagen: 2017-10-12 00:01 – 2017-10-12 06:00. 

2017-09-25 08:50:43  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Planerat arbete Göteborg med omnejd

Orsak till arbetet: Hårdvaruuppgradering för att ytterligare säkra och höja kvaliteten i näten.

Kundpåverkan: Avbrott på samtliga kunders tjänster.

Starttid: 2017-10-11 00:01
Sluttid: 2017-10-11 06:00

Reservdag: 2017-10-12 00:01 – 06:00

20170828 driftmeddelande

DriftlogId: DL0000000006916

Typ: Kvalitetsproblem

Påverkade kunder: 177

Starttid: 2017-08-28 16:30:00

Beräknad klartid: 2017-08-30 17:00:00

Klartid:2017-08-30 14:43:45

Logg: 

2017-08-30 14:43:45  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Ena fibern är skadad och vi har därför bytt fiberpar.

Vi felanmäler detta vidare och klarskriver driftstörningen.
2017-08-30 12:25:36  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Vi har med hjälp av tekniker fått ner felmängden rejält, vi är dock inte klara då ljuset är lite svagt ut till Sundholmen fortfarande.

Tekniker jobbar nu på att byta till ett annat fiberpar, som bör vara mindre skadat / ha mindre problem. 

2017-08-28 18:56:14  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Just nu kan kunder uppleva mindre störningar på sina tjänster. Detta beror på att det går trasig trafik på upplänken från Borås. Tekniker är tillkallad för att felsöka. 

Berörda stationer:
Nod/Station
Äspered-Sundholmen

2017-07-04 Driftinformation

DriftlogId: DL0000000006748

Starttid: 2017-07-04 01:45

Beräknad klartid: 2017-07-04 12:00

Klartid: 2017-07-04 11:35

Logg: 2017-07-04 11:55/ Info till kund /

Problemet är nu löst och samtliga tjänster ska fungera för kunderna igen.

Logg: 2017-07-04 10:55/ Info till kund /

All trafik ska nu fungera igen med undantag för en enstaka IPTV-leverantör som vi för en dialog med. 
Ärendet hålls öppet för vidare analys av felet som uppstod under natten.

Logg: 2017-07-04 09:25/ Info till kund /

Stora delar av trafiken i vårt nät fungerar nu igen.
Vissa kunder kan dock fortfarande uppleva problem på en eller flera av sina tjänster. Vi jobbar på att åtgärda det.

Logg: 2017-07-04 08:55:20 / Info till kund /

Tekniker är på plats och felsöker just nu den felande hårdvaran.

Logg: 2017-07-04 08:14:20 / Info till kund /

Tekniker är på väg till site för vidare felsökning.

Logg: 2017-07-04 03:33:10 / Info till kund /

Vår underleverantör har problem i ett nodutrymme där vi har våran centrala utrustning i Stockholm, där vi även tar in signaler för andra områden. Samtliga tjänster kan påverkas av detta arbete i samtliga nät.