2018-03-20 Driftstörning

DriftlogId: DL0000000007745
Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 62
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-03-20 11:59:00
Beräknad klartid: 2018-03-21 03:00:00
Klartid: 2018-03-20 22:15:00

Meddelanden från Zitius:
2018-03-20 22:59 / Info till kund / Zitius NOC
Fiberbrottet är nu åtgärdat och funktion återställd

2018-03-20 21:04 / Info till kund / Zitius NOC
Arbetet tar längre än väntat. Man har grävt fram all kabel och kommer nu påbörja skarvning. Ny beräknad klartid klockan 03:00.

2018-03-20 17:20 / Info till kund / Zitius NOC
På grund av fiberbrott hos underleverantör kan vissa kunder i Västra Götaland uppleva hastighetsproblem på sina internettjänster. Felsökning pågår och de beräknar att vara klar klockan 21:00.