2018-03-13 Nätstörning

DriftlogId: DL0000000007720
Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 181
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-03-13 00:00:00
Beräknad klartid: 2018-03-13 15:30:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-03-13 15:47 / Info till kund / Zitius NOC
Efter att ha skannat nätet, ärendeflödet och de rapporter vi fått in så har vi beslutat oss för att klarskriva denna driftstörning. Kvarstående fel reds ut och tas emot separat framöver.

2018-03-13 14:34 / Info till kund / Zitius NOC
Vi går fortfarande igenom nätet för att säkra funktion överallt. Vi skulle önska att ni återkopplar till oss så snart som möjligt vid eventuella fortsatta problem.

2018-03-13 12:56 / Info till kund / Zitius NOC
Trafiken rullar på. Vi kommer avvakta med den slutgiltiga klarskrivningen tills att vi verifierat full funktion i nätet.

2018-03-13 11:44 / Info till kund / Zitius NOC
Trafiken börjar komma igång, inklusive IPTV. Vi avvaktar med klarskrivning för att säkerställa all funktion i nätet.

2018-03-13 10:23 / Info till kund / Zitius NOC
Vi felsöker fortfarande problemet på plats.

2018-03-13 09:09 / Info till kund / Zitius NOC
Felsökning pågår fortfarande, vi återkommer så fort vi har mer information.

2018-03-13 08:16 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har en omfattande störning i vårat corenät. Felsökning har pågått under natten men man har ännu inte lyckats avhjälpa felet. Detta påverkar samtliga tjänster som passerar via Stockholm. Vi gör vårat bästa för att avhjälpa felet så fort som möjligt och beklagar de problem som detta medför. Vi återkommer så fort vi har ytterligare information tillgänglig.

2018-03-13 07:00 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har inte kunnat avhjälpa felet med felsökningen under natten och drabbningen har blivit större, Vi jobbar för att få igång detta så snabbt som möjligt.

2018-03-13 04:09 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har problem med en del av våran core utrustning i Stockholm. Felsökning pågår med tekniker på plats.