2018-02-05 Avbrott

DriftlogId: DL0000000007600
Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 181
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-02-05 20:05:00
Beräknad klartid: 2018-02-05 23:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-02-06 15:09 / Info till kund / Zitius NOC
Vi väljer att avsluta denna drift då all utrustning är uppe och fungerar. Felsökning fortsätter självklart att reda ut grundorsaken till problemet.

2018-02-06 09:17 / Info till kund / Zitius NOC
Problemet är löst. Vidare felsökning fortsätter. I värsta fall så kan felsökningen orsaka kapacitetsproblem men det jobbar vi med att förhindra.

2018-02-06 08:57 / Info till kund / Zitius NOC
Problemet är aktivt på nytt, felsökning pågår

2018-02-06 07:28 / Info till kund / Zitius NOC
Funktion på samtliga tjänster och områden har sett bra ut sen 01:50. Vi avvaktar klarskrivning.

2018-02-05 23:29 / Info till kund / Zitius NOC

Felsökning pågår fortfarande. Samtliga TV-tjänster är igång men vi har fortfarande problem som drabbar primärt Stockholm. Betydligt mindre kunder drabbade nu än tidigare.

2018-02-05 22:48 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har lyckats minska felområdet. Felsökning pågår fortfarande.

2018-02-05 22:38 / Info till kund / Zitius NOC
Hantering av driftärendet fortlöper.
Vi uppdaterar er löpande när vi har ny information.

2018-02-05 20:38 / Info till kund / Zitius NOC
Alla tjänster och leverantörer är inte drabbade i alla områden. Lokala överlämningarna ser bra ut.

2018-02-05 20:26 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har för tillfället problem med en del av våran centrala utrustning i Stockholm vilket påverkar även andra områden som Zitius levererar till. Felsökning pågår.