2018-06-12 PDU

DriftlogId: DL0000000007982
Typ: PDU
Påverkade kunder: 109
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-06-12 00:01:00
Beräknad klartid: 2018-06-12 04:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-06-06 22:47  / Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet behöver tyvärr skjutas upp och vi kommer därför att nyttja reservdagen 2018-06-12 00:01 – 04:00.

2018-05-25 15:22 / Info till kund / Zitius NOC
Planerat arbete för funktion och redundanstest av ny core-hårdvara. Kunder kan under för tiden för arbetet uppleva kortare avbrott. Starttid: 2017-06-07 00:01 Planerad sluttid: 2017-06-07 04:00 Reservdag: 2017-06-12 00:01 – 04:00