Driftmeddelande DL0000000009933,Typ: PDU, Påverkade kunder: 189

DriftlogId: DL0000000009933
Typ: PDU
Påverkade kunder: 189
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2019-08-26 00:00:00
Beräknad klartid: 2019-08-26 04:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2019-08-05 13:26 / Info till kund / Zitius NOC
Vår underleverantör kommer utföra ett planerat arbete vilket kommer innebära avbrott på samtliga tjänster under arbetets gång.