Driftmeddelande DL0000000009865,Typ: Avbrott, Påverkade kunder: 189

DriftlogId: DL0000000009865
Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 189
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2019-07-15 16:47:00
Beräknad klartid: 2019-07-16 06:00:00
Klartid:

2019-07-16 06:59 / Info till kund / Zitius NOC
Fiber kabel skarvad & trafiken igång igen

2019-07-15 21:06 / Info till kund / Zitius NOC
Driftärendet är fortfarande öppet.

2019-07-15 19:06 / Info till kund / Zitius NOC
Driftärendet är fortfarande aktivt.
Vi återkommer när vi har en ny status.

Meddelanden från Zitius:
2019-07-15 17:07 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har tappat en del av våran kapacitet till Karlstad och Göteborg pga en avgrävd fiberkabel.