Driftmeddelande DL0000000009360,Typ: Avbrott

DriftlogId: DL0000000009360
Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 7
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2019-04-26 13:54:00

Beräknad klartid: 2019-04-26 22:00:00

Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2019-04-26 19:55 / Info till kund / Zitius NOC
Ny beräknad klartid är nu 2019-04-26 22:00.

2019-04-26 19:11 / Info till kund / Zitius NOC
Ny beräknad klartid är nu 2019-04-26 20:00.

2019-04-26 18:48 / Info till kund / Zitius NOC
Driftärendet är fortfarande pågående.
Vi återkommer så snart ny information finns tillgänglig