Driftmeddelande DL0000000009019,Typ: PDU, Påverkade kunder: 28

DriftlogId: DL0000000009019
Typ: PDU
Påverkade kunder: 28
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2019-02-27 06:00:00
Beräknad klartid: 2019-02-27 07:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2019-02-27 07:51 / Info till kund / Zitius NOC
Arbetet utfört utan komplikationer
2019-02-21 12:39 / Info till kund / Zitius NOC
Under onsdagsmorgonen 27/2 kommer vi flytta på IPTV-trafiken i Stockholm core. Arbets utförs för att frigöra och säkra upp kapacitet. Arbetet Beräknas ta ca 15 minuter. Reservdag: 6/3 klockan 06:00 – 07:00.