Driftmeddelande DL0000000010049,Typ: PDU

DriftlogId: DL0000000010049
Typ: PDU
Påverkade kunder: 
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2019-09-10 00:15:00
Beräknad klartid: 2019-09-10 04:00:00
Klartid: 

Meddelanden från Zitius: 

2019-09-10 16:01  / Info till kund  /  Zitius NOC
Vi har varit tvungen att backa delar av arbetat då oväntade problem uppstod under dagen.

2019-08-26 16:07  / Info till kund  /  Zitius NOC
Planerat arbete Vi kommer att göra en trafikomläggning på central utrustning i Göteborg. Avbrottstiden beräknas till uppemot 10 minuter. Reservdag: 2019-09-11 00:15 – 04:00