2018-11-16 Driftmeddelande DL0000000008629,Typ: Kvalitetsproblem, Påverkade kunder: 59

DriftlogId: DL0000000008629
Typ: Kvalitetsproblem
Påverkade kunder: 59
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-11-16 16:04:00
Beräknad klartid: 2018-11-28 12:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-11-28 08:52 / Info till kund / Zitius NOC
Detta är åtgärdat med utbyggnationen av nätet.

2018-11-16 16:17 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har just nu en driftstörning som kan orsaka kvalitetsproblem på surftjänster under kvällstid. Vi har ett planerat arbete i vårat core-nät (DL0000000008608) som kommer avhjälpa problemet.