2018-11-29 Driftmeddelande DL0000000008677,Typ: Kvalitetsproblem, Påverkade kunder: 174

DriftlogId: DL0000000008677
Typ: Kvalitetsproblem
Påverkade kunder: 174
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-11-29 11:00:00
Beräknad klartid: 2018-11-30 17:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-12-01 16:05 / Info till kund / Zitius NOC
Vi ser att underleverantörens åtgärder har haft önskad effekt och nätet går inte i taket på kvällarna längre. Vi klarskriver härmed

2018-11-30 14:14 / Info till kund / Zitius NOC
Underleverantör har utfört åtgärder i sitt nät för att spara kapacitet. Vi tror att detta kan minska problematiken alternativt åtgärda felet helt och hållet. Vi håller ett öga på trafiken under fredagen och helgen, för att se om vi fortfarande har kapacitetsbrist eller om det finns utrymme över.

2018-11-29 11:24 / Info till kund / Zitius NOC
Detta drabbar endast internettjänster. Telefoni eller IPTV drabbas ej då trafiken går en annan väg.

2018-11-29 11:24 / Info till kund / Zitius NOC
Kapacitetsbrist i en del av Västra Götalandsregionen. Underleverantör felsöker problemet.