2018-11-27..28 Driftmeddelande DL0000000008608,Typ: PDU, Påverkade kunder: 180

DriftlogId: DL0000000008608
Typ: PDU
Påverkade kunder: 180
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-11-27 00:01:00
Beräknad klartid: 2018-11-28 04:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-11-27 08:36 / Info till kund / Zitius NOC
Arbetet slutfördes i natt, utan komplikationer. Vi klarskriver.

2018-11-14 12:25 / Info till kund / Zitius NOC
Vi kommer utföra ett planerat arbete på en av våra centrala noder vilket gäller bland annat fysiska omkopplingar som kommer leda till avbrott till flera områden. Arbetet är uppdelat i två omgångar. Etapp 1: 27/11 00:01 – 04:00 Etapp 2: 28/11 00:01 – 04:00 Reservdag: 4/12 00:01 – 04:00