2018-09-25 Driftmeddelande DL0000000008394,Typ: TV – Störningar, Påverkade kunder: 18

DriftlogId: DL0000000008394
Typ: TV – Störningar
Påverkade kunder: 18
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-09-25 09:02:00
Beräknad klartid: 2018-09-25 17:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-09-25 15:23 / Info till kund / Zitius NOC
Problemen är nu åtgärdade genom konfigurationsförändringar. Vi klarskriver och hänvisar att skicka eventuella kanaler som fortfarande inte fungerar till våran NOC driftgrupp.

2018-09-25 09:19 / Info till kund / Zitius NOC
Vi felsöker just nu problem med enskilda kanaler i Viasats bestånd. Dels regionala kanaler men även ett par sport och nyhetskanaler.