Kategoriarkiv: Driftinformation

2018-06-12 PDU

DriftlogId: DL0000000007982
Typ: PDU
Påverkade kunder: 109
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-06-12 00:01:00
Beräknad klartid: 2018-06-12 04:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-06-06 22:47  / Info till kund  /  Zitius NOC
Arbetet behöver tyvärr skjutas upp och vi kommer därför att nyttja reservdagen 2018-06-12 00:01 – 04:00.

2018-05-25 15:22 / Info till kund / Zitius NOC
Planerat arbete för funktion och redundanstest av ny core-hårdvara. Kunder kan under för tiden för arbetet uppleva kortare avbrott. Starttid: 2017-06-07 00:01 Planerad sluttid: 2017-06-07 04:00 Reservdag: 2017-06-12 00:01 – 04:00

2018-05-31 PDU

DriftlogId: DL0000000008000
Typ: PDU
Påverkade kunder: 182
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-05-31 01:30:00
Beräknad klartid: 2018-05-31 02:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2018-05-29 12:20 / Info till kund / Zitius NOC
Planerat avbrott Underleverantör kommer utföra ett planerat elarbete i en central nod i Stockholm. Arbetet kommer dock inte påverka kunder i området. Servicefönster: Start (Date/time): 2018-05-31 / 01:30 End (Date/time): 2018-05-31 / 02:00 Orsak: Elarbete Påverkan: 1 x 30 minuter

2018-06-12 Planerat driftunderhåll

DriftlogId: DL0000000007992
Typ: PDU
Påverkade kunder: 182
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-06-12 00:00:00
Beräknad klartid: 2018-06-12 06:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2018-05-28 14:05 / Info till kund / Zitius NOC
Vår underleverantör kommer utföra ett planerat arbete den 12 Juni kl 00:00 till 06:00 vilket leder till en minskad kapacitet mellan Göteborg och Stockholm. Detta är inget som kommer påverka kunder enligt trafiktrender.

2018-05-21 PDU Förbindelse Sth -Gtb

DriftlogId: DL0000000007950
Typ: PDU
Påverkade kunder: 182
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-05-21 00:00:00
Beräknad klartid: 2018-05-21 06:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:
2018-05-17 11:56 / Info till kund / Zitius NOC
Vår underleverantör av några av våra förbindelser mellan Stockholm och Göteborg kommer utföra ett planerat arbete. Detta kommer minska våran kapacitet under arbetets gång men inget som kommer påverka kunder enligt trafiktrender.

2018-05-04 PDU Viasat IPTV

DriftlogId: DL0000000007890
Typ: PDU
Påverkade kunder: 19
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-05-04 00:00:00
Beräknad klartid: 2018-05-04 03:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-05-03 15:49 / Info till kund / Zitius NOC
VI behöver skjuta på arbetet, vi återkommer med nytt ärende längre fram när det blir dags.

2018-04-30 08:35 / Info till kund / Zitius NOC
Planerat arbete Viasat IPTV Vi kommer att göra trafikomläggningar i nätet. Kortare avbrott kan förekomma under tiden för arbetet.

2018-05-08 Planerat underhåll av nät

DriftlogId: DL0000000007840
Typ: PDU
Påverkade kunder: 179
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-05-08 00:01:00
Beräknad klartid: 2018-05-15 06:00:00
Klartid: 2018-05-15 08:55

Meddelanden från Zitius:
2018-05-15 08:55 / Info till kund / Zitius NOC
Arbetet är avklarat och har gått bra.

2018-05-08 09:14 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har under natten kunnat göra delar av det planerade arbetet. Vi kommer därför att nyttja reservdagen 2018-05-15 00:01 – 06:00 för att göra klart resterande.

2018-04-30 08:25 / Info till kund / Zitius NOC
Arbetet behöver tyvärr skjutas upp. Vi kommer därför att nyttja reservdagen 2018-05-08 00:01 – 06:00 som primär tid för arbetet. Ny reservdag: 2018-05-15 00:01 – 06:00.

Meddelanden från Zitius:
2018-04-18 14:38 / Info till kund / Zitius NOC
Vi kommer att göra ett planerat arbete på central utrustning i vårt nät. Kortare avbrott kan förekomma under tiden för arbetet. Starttid: 2018-05-03 00:01 Planerad sluttid: 2018-05-03 06:00 Reservdag: 2018-05-08 00:01 – 06:00

2018-03-20 Driftstörning

DriftlogId: DL0000000007745
Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 62
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-03-20 11:59:00
Beräknad klartid: 2018-03-21 03:00:00
Klartid: 2018-03-20 22:15:00

Meddelanden från Zitius:
2018-03-20 22:59 / Info till kund / Zitius NOC
Fiberbrottet är nu åtgärdat och funktion återställd

2018-03-20 21:04 / Info till kund / Zitius NOC
Arbetet tar längre än väntat. Man har grävt fram all kabel och kommer nu påbörja skarvning. Ny beräknad klartid klockan 03:00.

2018-03-20 17:20 / Info till kund / Zitius NOC
På grund av fiberbrott hos underleverantör kan vissa kunder i Västra Götaland uppleva hastighetsproblem på sina internettjänster. Felsökning pågår och de beräknar att vara klar klockan 21:00.

2018-03-13 Nätstörning

DriftlogId: DL0000000007720
Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 181
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-03-13 00:00:00
Beräknad klartid: 2018-03-13 15:30:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-03-13 15:47 / Info till kund / Zitius NOC
Efter att ha skannat nätet, ärendeflödet och de rapporter vi fått in så har vi beslutat oss för att klarskriva denna driftstörning. Kvarstående fel reds ut och tas emot separat framöver.

2018-03-13 14:34 / Info till kund / Zitius NOC
Vi går fortfarande igenom nätet för att säkra funktion överallt. Vi skulle önska att ni återkopplar till oss så snart som möjligt vid eventuella fortsatta problem.

2018-03-13 12:56 / Info till kund / Zitius NOC
Trafiken rullar på. Vi kommer avvakta med den slutgiltiga klarskrivningen tills att vi verifierat full funktion i nätet.

2018-03-13 11:44 / Info till kund / Zitius NOC
Trafiken börjar komma igång, inklusive IPTV. Vi avvaktar med klarskrivning för att säkerställa all funktion i nätet.

2018-03-13 10:23 / Info till kund / Zitius NOC
Vi felsöker fortfarande problemet på plats.

2018-03-13 09:09 / Info till kund / Zitius NOC
Felsökning pågår fortfarande, vi återkommer så fort vi har mer information.

2018-03-13 08:16 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har en omfattande störning i vårat corenät. Felsökning har pågått under natten men man har ännu inte lyckats avhjälpa felet. Detta påverkar samtliga tjänster som passerar via Stockholm. Vi gör vårat bästa för att avhjälpa felet så fort som möjligt och beklagar de problem som detta medför. Vi återkommer så fort vi har ytterligare information tillgänglig.

2018-03-13 07:00 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har inte kunnat avhjälpa felet med felsökningen under natten och drabbningen har blivit större, Vi jobbar för att få igång detta så snabbt som möjligt.

2018-03-13 04:09 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har problem med en del av våran core utrustning i Stockholm. Felsökning pågår med tekniker på plats.

2018-02-05 Avbrott

DriftlogId: DL0000000007600
Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 181
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-02-05 20:05:00
Beräknad klartid: 2018-02-05 23:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-02-06 15:09 / Info till kund / Zitius NOC
Vi väljer att avsluta denna drift då all utrustning är uppe och fungerar. Felsökning fortsätter självklart att reda ut grundorsaken till problemet.

2018-02-06 09:17 / Info till kund / Zitius NOC
Problemet är löst. Vidare felsökning fortsätter. I värsta fall så kan felsökningen orsaka kapacitetsproblem men det jobbar vi med att förhindra.

2018-02-06 08:57 / Info till kund / Zitius NOC
Problemet är aktivt på nytt, felsökning pågår

2018-02-06 07:28 / Info till kund / Zitius NOC
Funktion på samtliga tjänster och områden har sett bra ut sen 01:50. Vi avvaktar klarskrivning.

2018-02-05 23:29 / Info till kund / Zitius NOC

Felsökning pågår fortfarande. Samtliga TV-tjänster är igång men vi har fortfarande problem som drabbar primärt Stockholm. Betydligt mindre kunder drabbade nu än tidigare.

2018-02-05 22:48 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har lyckats minska felområdet. Felsökning pågår fortfarande.

2018-02-05 22:38 / Info till kund / Zitius NOC
Hantering av driftärendet fortlöper.
Vi uppdaterar er löpande när vi har ny information.

2018-02-05 20:38 / Info till kund / Zitius NOC
Alla tjänster och leverantörer är inte drabbade i alla områden. Lokala överlämningarna ser bra ut.

2018-02-05 20:26 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har för tillfället problem med en del av våran centrala utrustning i Stockholm vilket påverkar även andra områden som Zitius levererar till. Felsökning pågår.

2018-01-09 Avbrott

DriftlogId: DL0000000007495

Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 181
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-01-09 10:15:00
Beräknad klartid: 2018-01-09 17:00:00
Klartid: 

Meddelanden från Zitius: 

2018-01-09 16:16  / Info till kund  /  Zitius NOC
Den här driftstörningen är inte kundstörande utan drabbar endast våran management mot utrustningen. Felsökningen kommer fortgå internt. 

2018-01-09 15:50  / Info till kund  /  Zitius NOC
Driftärendet är fortfarande öppet. 
Vi återkommer så snart ny information finns tillgänglig.

2018-01-09 13:51  / Info till kund  /  Zitius NOC
Hantering av driftärendet fortlöper. 
Vi uppdaterar er löpande när vi har ny status


2018-01-09 11:52  / Info till kund  /  Zitius NOC
Är strömavbrott i Borås, påverkar även Sundholmen