Kategoriarkiv: Nyheter

Medlemsmöte 11 augusti 2015 kl 19:00

Välkommen till medlemsmöte med Sundholmens fiberförening!

Tisdagen den 11:e augusti har vi bokat församlingsgården i Äspered för medlemsmöte med fiberföreningen. Vi startar programmet klockan 19:00.
På mötet kommer Mikael Bengtsson från Zitius medverka och presentera det tjänsteutbud som i nuläget finns att tillgå för TV, Telefoni och Bredband. Vi kommer även göra en presentation av nuläget i föreningen och vad vi ser framåt i tiden för föreningen. Denna inbjudan går ut via mail till de mailadresser som finns i vårt medlemsregister. Alla medlemmar har inte lämnat någon mailadress samt att det kan finnas felaktiga adresser. Vi vill gärna att du kollar med dina grannar så de fått inbjudan och känner till mötet.

Varmt välkomna!

På uppdrag av styrelsen.

Med vänlig hälsning,

Karl-Johan Lennartson

Program: Program klicka här

Felanmälan Internet/Telefon/TV

Hej

Om ni upplever driftstörningar för leveransen av ert bredband ska ni i första hand göra en felanmälan till er bredbandsleverantör som ni beställt tjänsten av.

Oftast har er internetleverantör en sida som visar aktuella avbrott där kan ni göra eller hitta info om hur ni felanmäler.

Länkar till några här:
Qmarket driftinfo
Qmarket felanmälan
Comhem
Bahnhof
Bredband2
Riksnet
Bredbandsbolaget
Telia
T3
Tyfon
Alltele

Kallelse till ordinarie årsmöte i Sundholmens Fiberförening ek förening

Ordinarie årsmöte kommer att hållas måndagen den 27 april kl 19.00 i Äspereds församlingshem.

Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer 2 stadgeändringar att behandlas.

  1. Föreslagen ändring gällande § 21 i stadgarna, enligt inkommen motion vid föregående extra föreningsmöte. Vid föreningens upplösande och försäljningInbetalda insatser återbetalas.Intrångsersättning till enskilda fastighetsägare där intrånget överstiger 100 löpmeter betalas med 6 SEK per löpmeter i 2014 års penningvärde reglerat med aktuellt konsumentprisindex vid fördelningstillfället.Resterande överskott fördelas i förhållande till inbetalda insatser enligt §6.
  2. Till § 10 tillägges att vid avgång ur föreningen skall ingen återbetalning av insatskapital ske.

Styrelsen framhåller att beslut om  stadgeändringar skall ske vid två årsmöten för att gälla.

Verksamhetsberättelse 2014

Dagordning för ordinarie föreningsstämma vid Sundholmens fiberförening ek för 20150427

Övriga frågor som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet.

 

Förslag på nya styrelsemedlemmar

Valberedningen har lämnat följande förslag på nya styrelsemedlemmar till vår styrelse:

Inge Håkansson             Nabben
Jean-Pierre Grosvernier Lerbäck
Karl-Olof Lennartsson   Intakan
Gert Pettersson               Stavared/Intakan

 

Ytterligare leverantörer

Vi uppmanar alla att koppla in sina utrustningar snarast möjligt så att vi snabbt får en överblick på om fibern är tänd mot alla fastigheter och på så sätt ett kvitto på att allt fungerar.

När ni kopplat enligt instruktionsfilmerna på vår hemsida så kopplar ni in datorn i “inomhusboxen” den sk mediakonverteraren  och sedan skall ni kunna komma till Quadracoms hemsida för att beställa tjänster för TV, telefoni och bredband.

Vi har under dagen fått besked från Qadracom om att utbudet från leverantörer som Telia, Bredbandsbolaget och Comhem kommer att utökas under närmaste tiden och fram till årsskiftet. Ytterligare information kan komma. Detta bör tas i beaktande när man skriver avtal (kanske inte för långa bidningstider).

Nätet är igång

Idag är nätet upptänt.
Vi kommer inom ett par dagar lägga ut mer information.

Första gången måste man koppla in datorn med kabel och öppna en internetläsare, då skall man automatiskt komma till qmarkets hemsida och där välja leverantör.

För de som installerat färdigt och tidigare haft bornet och nu skall koppla upp sig mot någon av qmarkets leverantörer så måste ni i de flesta fall byta till något som kallas DHCP.
Detta görs i routern(den som gör att man kan surfa/gå ut på internet trådlöst).

Kopplar man in datorn direkt med kabel behöver måste man göra motsvarande ändring till dhcp i datorn för att kunna använda vald leverantör.

Frågor & svar

Här kommer lägga ut svar på frekventa frågor vi fått från medlemmar (vi kommer uppdatera allt eftersom)

När är nätet igång så vi kan börja använda det.
Svar: I bästa före semestern(slutet juni), men tiden börjar rinna iväg, annars beräknas det komma igång snart efter semestern(augusti).

Hur ser den mediakonverter ut som vi skall ha inne i huset?
Svar: klicka är för bild

Vilka tjänsteleverantörer för TV och internet kommer vi kunna välja bland?
Svar: klicka här för TV (både Viasat & Comhem )och här för internet, fler lär komma till, bla Telia.

Hur skall man koppla in fiberkabeln mellan dosan på ytterväggen och mediakonvertern på insidan.
Svar: vi kommer göra en youtube-film som visar på hur den skall kopplas in/monteras, så snart vi fått fiberpatchkabel och mediakonverter till föreningen.

Uppdaterad instruktion + val patchkabel

Nu är vi i full fart med att installera överlämningsdosorna på era ytterväggar. Om ni har synpunkt på var den skall sitta så skall ni göra en tydlig markering där ni vill ha den annars så blir det som montören tycker. För instruktioner klicka här.

Vi behöver snarast ha in er beställning av patchkabeln som skall gå mellan dosan, in genom väggen och fram till mediakonverteraren. Ange era uppgifter genom att klicka här.