Kategoriarkiv: Nyheter

Dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisning inför årsmöte den 2016-04-13. Kl 19.00

Som medlem i föreningen kallas Du härmed till ordinarie årsmöte den 2016-04-13. Kl 19.00

Plats: Äspereds Församlingsgård.

Dagordning för ordinarie föreningsstämma vid Sundholmens fiberförening ek för 201504-13

160411 Verksamhetsberättelse för 2015

årsredovisning 2015

Valberedningens förslag 2016

Styrelsens förslag till förändringar av stadgar att behandla på årsmötet 2016 04 13

Kallelse till årsmöte Sundholmens Fiberförening ek för.

Som medlem i föreningen kallas Du härmed till ordinarie årsmöte den 2016-04-13. Kl 19.00

Plats:  Äspereds Församlingsgård.

Utöver sedvanliga årsmötesfrågor kommer två stadgeärenden att behandlas.

Ett ärende angående maxkostnad för etapp 2 som godkändes vid förra årsmötet men skall godkännas en andra gång, dessutom kommer ett ärende angående markägarersättning åter upp som bordlades vid förra mötet.

Motioner som man vill skall behandlas vid mötet skall vara styrelsen tillhanda senas 4 veckor före årsmötet.

Dagordning och övriga handlingar kommer att tillsändas via e-mail till alla medlemmar före årsmötet.

De kommer dessutom att finnas tillgängliga på föreningens hemsida.

Sundholmen 2016-02-22

Styrelsen

Sammanfattning av extra årsmöte

Sammanfattning av extra årsmöte i Sundholmens Fiberförening ek för den 25/11 2015 på Sundholmens kursgård.
Jan Jansson hälsade välkommen och förklarade det extra årsmötet för öppnat. Därefter avhandlades de formella punkterna som val av presidium för mötet, godkänna kallelse och dagordning mm.

 

Efter att de obligatoriska punkterna var avklarade kom vi till huvudpunkten för mötet att välja en suppleant till styrelsen. Ulf Benker från Sjöbredared valdes till suppleant fram till kommande ordinarie årsmöte 2016.

 
Jan Jansson presenterade nuläget i föreningen. I nuläget är vi 207 medlemmar som är upptända. Dock har långt ifrån alla skaffat bredbandsabonnemang. Jan uppmanar alla att skaffa abonnemang för att föreningen skall få tillbaka pengar från kommunikationsoperatören. I nuläget får vi tillbaka 50 kr per månad och medlem som skaffat bredbandsabonnemang. Varje medlem som har helårsabonnemang på bredband via vår fiber generar alltså tillbaka 600 kr per år till föreningen vilket är en mycket betydelsefull intäktskälla. Gå in på www.qmarket.se för att se vilket utbud som finns att välja på. Det går även bra att kontakta respektive företag för att se vad de kan erbjuda för alternativ till din adress.

 
Vi har i nuläget investerat nästan 5 miljoner kronor. De inbetalda insatserna är i nuläget drygt 3 miljoner kronor. Bidrag för etapp 1 är utbetalt med ca 1 miljon och sökt bidrag för etapp 2 är ca 1 miljon. Beslut om bidrag för etapp 2 kommer som tidigast i slutet av februari 2016.

Föreningen har i dagarna skickat ut en faktura på 300 kr + moms för att täcka löpande kostnader. Kostnader som uppstår framöver är kostnad för bokföring och bokslut. Kostnad för serviceabonnemang med tex utsättning, felsökning och reparation. Det är mycket viktigt att föreningen har momsintäkter för att inte riskera behöva betala in de stora momsavdrag vi gjort i samband med byggandet av nätet. Med det banklån vi har tagit i dagarna så har vi god likviditet. Största enskilda kostnaden vi har framöver är för lantmäteriförrättningen.

 
Uppmaning till alla att gå in på vår hemsida www.sundholmensfiber.se och lägga in sin e-postadress för att få meddelande om planerade driftsstopp. När du är på förstasidan klickar du på fliken driftinformation. Under rubriken prenumerera på bloggen via e-post längst ned till höger på sidan skriver du in din e-postadress och klickar på prenumerera. Du får då en e-post när det kommer ny info.

 
Jan tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

 
Sammanfattat av Karl-Johan Lennartson sekreterare för mötet.

Medlemsmöte 11 augusti 2015 kl 19:00

Välkommen till medlemsmöte med Sundholmens fiberförening!

Tisdagen den 11:e augusti har vi bokat församlingsgården i Äspered för medlemsmöte med fiberföreningen. Vi startar programmet klockan 19:00.
På mötet kommer Mikael Bengtsson från Zitius medverka och presentera det tjänsteutbud som i nuläget finns att tillgå för TV, Telefoni och Bredband. Vi kommer även göra en presentation av nuläget i föreningen och vad vi ser framåt i tiden för föreningen. Denna inbjudan går ut via mail till de mailadresser som finns i vårt medlemsregister. Alla medlemmar har inte lämnat någon mailadress samt att det kan finnas felaktiga adresser. Vi vill gärna att du kollar med dina grannar så de fått inbjudan och känner till mötet.

Varmt välkomna!

På uppdrag av styrelsen.

Med vänlig hälsning,

Karl-Johan Lennartson

Program: Program klicka här

Felanmälan Internet/Telefon/TV

Hej

Om ni upplever driftstörningar för leveransen av ert bredband ska ni i första hand göra en felanmälan till er bredbandsleverantör som ni beställt tjänsten av.

Oftast har er internetleverantör en sida som visar aktuella avbrott där kan ni göra eller hitta info om hur ni felanmäler.

Länkar till några här:
Qmarket driftinfo
Qmarket felanmälan
Comhem
Bahnhof
Bredband2
Riksnet
Bredbandsbolaget
Telia
T3
Tyfon
Alltele

Kallelse till ordinarie årsmöte i Sundholmens Fiberförening ek förening

Ordinarie årsmöte kommer att hållas måndagen den 27 april kl 19.00 i Äspereds församlingshem.

Förutom sedvanliga årsmötesärenden kommer 2 stadgeändringar att behandlas.

  1. Föreslagen ändring gällande § 21 i stadgarna, enligt inkommen motion vid föregående extra föreningsmöte. Vid föreningens upplösande och försäljningInbetalda insatser återbetalas.Intrångsersättning till enskilda fastighetsägare där intrånget överstiger 100 löpmeter betalas med 6 SEK per löpmeter i 2014 års penningvärde reglerat med aktuellt konsumentprisindex vid fördelningstillfället.Resterande överskott fördelas i förhållande till inbetalda insatser enligt §6.
  2. Till § 10 tillägges att vid avgång ur föreningen skall ingen återbetalning av insatskapital ske.

Styrelsen framhåller att beslut om  stadgeändringar skall ske vid två årsmöten för att gälla.

Verksamhetsberättelse 2014

Dagordning för ordinarie föreningsstämma vid Sundholmens fiberförening ek för 20150427

Övriga frågor som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet.