2018-09-18 Driftmeddelande DL0000000008331,Typ: PDU, Påverkade kunder: 29

DriftlogId: DL0000000008331
Typ: PDU
Påverkade kunder: 29
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Starttid: 2018-09-18 08:00:00
Beräknad klartid: 2018-09-18 09:30:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-09-18 08:48 / Info till kund / Zitius NOC
TV-trafiken är nu flyttad. Vi klarskriver.

2018-09-13 16:26 / Info till kund / Zitius NOC
Det planerade förmiddagsjobbet har skjutits fram tisdagen istället. mellan kl 08:00 till kl 09:30.

2018-09-12 14:57 / Info till kund / Zitius NOC
Vi kommer att utföra en akut trafikflytt av Telias TV-trafik under måndagen den 17/9 , förmiddag; 08:30 till 10:00. Det kommer innebära kortare avbrott under tiden som trafikvägarna dras om. Detta berör samtliga Telias IPTV-tjänster i Zitius nät.