2018-09-19 Driftmeddelande DL0000000008286,Typ: PDU, Påverkade kunder: 70

DriftlogId: DL0000000008286
Typ: PDU
Påverkade kunder: 70
Påverkade nät: Sundholmens Fiberförening

Beräknad klartid: 2018-09-19 04:00:00
Klartid:

Meddelanden från Zitius:

2018-09-19 08:39 / Info till kund / Zitius NOC
Flytten av TV-trafik utfördes utan komplikationer. V klarskriver.

2018-09-13 16:30 / Info till kund / Zitius NOC
Nattarbetet har blivit framflyttat till onsdagen: 2018-09-19 00:01 – 2018-09-19 04:00

2018-09-12 08:11 / Info till kund / Zitius NOC
Vi kommer behöva nyttja reservdagen för att lägga om resterande trafik. 2018-09-18 00:01 – 2018-09-18 04:00

2018-08-28 09:32 / Info till kund / Zitius NOC
Planerat arbete IPTV Orsak: Flytt av IPTV-överlämningarna till vår nya huvudrouter Påverkan: Kunder kan under tiden för arbetet uppleva kortare avbrott på sin tv-tjänst. Arbetet kommer att ske över två nätter, vi beräknar den faktiska avbrottstiden till uppemot 30 minuter per natt.

Avbrottstid:

2018-09-11 00:01 – 2018-09-11 04:00 2018-09-12 00:01 – 2018-09-12 04:00

Reservdag:

2018-09-18 00:01 – 2018-09-18 04:00