Nattens arbete

DriftlogId: DL0000000006280

Starttid: 

Beräknad klartid: 2017-03-28 09:00

Klartid: –

Logg: 2017-03-28 08:19:10 / Info till kund /

Vi har problem efter nattens arbete felsökning pågår.