2017-03-28 Planerat driftunderhåll 

DriftlogId: DL0000000006280

Typ: PDU

Påverkade kunder: 168

Starttid: 2017-03-28 00:01:00

Beräknad klartid: 2017-03-28 06:00:00

Klartid: 

Logg: 
2017-03-24 20:17:29  /  Info till kund  /  Zitius NOC 
Vi kommer att genomföra ett planerat arbete för att säkra kvalitén i nätet.

Kunden kan under tiden för arbetet uppleva accessproblem på sina tjänster. 

Berörda stationer:
Nod/Station
Äspered-Sundholmen