2017-02-23 Planerat drift underhåll

DriftlogId: DL0000000006109

Typ: PDU
Påverkade kunder: 167
Starttid: 2017-02-23 00:02:00

Beräknad klartid: 2017-02-23 06:00:00

Klartid: 2017-02-22 11:00:00

Logg:
2017-02-22 12:24:51  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Vi kommer inte utföra vårt planerade arbete under kvällen. Arbetet kommer senareläggas och vi återkommer när vi har en ny tid.

2017-02-19 12:15:00 / Info till kund / Zitius NOC

Natten till torsdag 2017-02-23 00:02-06:00 kommer vi utföra ett corejobb i Stockholm.
Arbeter är för att flytta befintliga överlämningar till ny hårdvara.
Påverkar samtliga ISP med en beräknad nertid på ca 1 minut per ISP.

Berörda stationer:

Nod/Station

Äspered-Sundholmen