2017-02-21 Planerat driftuppehåll

Planerat driftuppehåll

2017-02-21 00:01:00  Beräknad klartid 2017-02-21 02:00:00

Planerat avbrott

Servicefönster:
Startar: 2017-Feb-21 00:00 (Svensk tid)
Slutar: 2017-Feb-21 02:00 (Svensk tid)

Orsak: Kapacitetsuppgradering

Påverkan: 2x 1 Minut

Källa – Zmarket driftinfo.