Driftstörning uppdaterad DL0000000048858, Typ: Nytt meddelande, Påverkade kunder: 190

Händelse: Nytt meddelande
DriftlogId: DL0000000048858
Typ: PDU
Påverkade kunder: 190
Starttid: 2024-04-24 00:00:00
Beräknad klartid: 2024-04-24 04:00:00
Klartid:

  • Villa Västra Götaland – Sundholmens Fiberförening

Påverkade nät:

Meddelanden från Zitius:
2024-04-16 21:07:50  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Planerat arbete orsakar avbrott för kunder under servicefönstret.