Driftstörning uppdaterad DL0000000025832, Typ: Nytt meddelande, Påverkade kunder: 193

Händelse: Nytt meddelande
DriftlogId: DL0000000025832
Typ: PDU
Påverkade kunder: 193
Starttid: 2022-12-12 09:00:00
Beräknad klartid: 2022-12-12 15:00:00
Klartid:

Påverkade nät:

  • Sundholmens Fiberförening

Meddelanden från Zitius:
2022-12-02 11:01:21  /  Info till kund  /  Zitius NOC
Planerat arbete Borås Den 12 december kommer tjänster att stoppas vid fyra till fem tillfällen om 10 – 30 minuter vardera, då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 2022-12-14, 09.00-15.00