Installation – filmer

Inom kort kommer ni få det material ni behöver för att göra färdigt er installation.
Vi har vi tagit fram några filmer som visar på hur man skall koppla in det för att underlätta installationen.

Och en påminnelse angående fiberkabeln: klamra försiktigt(kabelkanal är att föredra), böj försiktigt och vara noga med renligheten med kontaktytorna vid inkoppling(visas i filmen).

Introduktion

Montering utomhus

Montering inomhus

Lycka till!