Gräva på egen tomt

Har du planerat att göra grävarbeten på din tomt och samtidigt vill lägga ner slang för fiber så finns slang och markeringsband att hämta hos Jan Janson på Sundholmen. Det normala är att gräventreprenören lämnar tillräckligt med slang så att denna räcker in till huskroppen. Detta för att det skall bli så få skarvningar av slang som möjligt.